Ενημέρωση για την επίδοση βαθμών Β΄ τριμήνου και την ενημέρωση γονέων 2019-20

Αγαπητοί γονείς,                                                                                                την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 (ώρα 13:15-14:00) θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου για το Β΄ τρίμηνο για τις Γ’, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις και την ημέρα αυτή θα γίνει η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων σε θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών/τριών για τις τάξεις αυτές.

Η ενημέρωση των γονέων για τις Α΄ και Β΄ τάξεις θα γίνει κανονικά την πρώτη Τρίτη ή την πρώτη Πέμπτη του μήνα ανάλογα με το τμήμα του/της μαθητή/τριας (ώρα 13:15-14:00).

Πρόσθετες πληροφορίες