Παράταση εγγραφών στην Α΄τάξη 2021-22

                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες υγειονομικές συνθήκες λόγω του κορωνοϊού - covid 19, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021- 22, παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 (σχετικά Φ.6/31623/Δ1/19-3-2021 εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ).

Πρόσθετες πληροφορίες