Σχέδια Δράσης Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σχολικού έτους 2021-22

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου έχοντας ως όραμα ένα σχολείο το οποίο διέπεται από δημοκρατικές αρχές, που επιδιώκει να αναδείξει την απόλαυση της μάθησης και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αυτή, την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής τους σκέψης, την καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων και την απόκτηση χρήσιμων δράσεων και δεξιοτήτων για τη ζωή και θέλοντας να βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν ταλέντα, κλίσεις, δεξιότητες κι ενδιαφέροντα μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής και σε ένα ήρεμο και φιλικό σχολικό περιβάλλον, αποφάσισε τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που θα πραγματοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2021-22 ανά τάξη και τμήμα.

Για την Α΄τάξη (Α1,Α2):

Για τη θεματική ενότητα Ζω καλύτερα-Ευ ζην: Προσέχω τα δόντια μου.

Για τη θεματική ενότητα Φροντίζω το περιβάλλον: Κύκλος είναι και γυρίζει.

Για τη θεματική ενότητα Ενδιαφέρομαι κι ενεργώ: Η αλυσίδα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων.

Για τη θεματική ενότητα Δημιουργώ και καινοτομώ: Γνωρίζοντας τα μνημεία του τόπου μας.

Για τη Β΄τάξη (Β1,Β2,Β3):

Για τη θεματική ενότητα Ζω καλύτερα-Ευ ζην: Ακούω, νιώθω, εκφράζομαι.

Για τη θεματική ενότητα Φροντίζω το περιβάλλον: Η φύση αντιδρά-Αναλαμβάνουμε δράση.

Για τη θεματική ενότητα Ενδιαφέρομαι κι ενεργώ: Το ένα χέρι ... βοηθά τo άλλο.

Για τη θεματική ενότητα Δημιουργώ και καινοτομώ: Τι δουλειά έκανες παππού; Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω; παλιά και σύγχρονα επαγγέλματα.

Για την Γ΄τάξη (Γ1):

Για τη θεματική ενότητα Ζω καλύτερα-Ευ ζην: Τα κόκκινα παπούτσια.

Για τη θεματική ενότητα Φροντίζω το περιβάλλον: Μουσεία κι αειφόρος ανάπτυξη.

Για τη θεματική ενότητα Ενδιαφέρομαι κι ενεργώ: Μεγαλώνοντας με αξίες.

Για τη θεματική ενότητα Δημιουργώ και καινοτομώ: Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης.

Για την Γ΄τάξη (Γ2):

Για τη θεματική ενότητα Ζω καλύτερα-Ευ ζην: Γνωρίζω τον εαυτό μου.

Για τη θεματική ενότητα Φροντίζω το περιβάλλον: Είμαστε πλούσιοι, πολύ πλούσιοι.

Για τη θεματική ενότητα Ενδιαφέρομαι κι ενεργώ: Κάθε άνθρωπος ... μία ιστορία.

Για τη θεματική ενότητα Δημιουργώ και καινοτομώ: Ένας μακρύς, μακρύς δρόμος.

Για την Δ΄τάξη (Δ1,Δ2,Δ3):

Για τη θεματική ενότητα Ζω καλύτερα-Ευ ζην: Κυκλοφορώ με ασφάλεια.

Για τη θεματική ενότητα Φροντίζω το περιβάλλον: Μες στο δάσος περπατώ, μαθαίνω και δρω.

Για τη θεματική ενότητα Ενδιαφέρομαι κι ενεργώ: Δυναμώνω τη φωνή μου, δυναμώνω τη φωνή σου: δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.

Για τη θεματική ενότητα Δημιουργώ και καινοτομώ: Η σχολική μας τάξη συναντά τον επιστήμονα.

Για την Ε΄τάξη (Ε1,Ε2):

Για τη θεματική ενότητα Ζω καλύτερα-Ευ ζην: Σκέψη θετική για καλύτερη ζωή.

Για τη θεματική ενότητα Φροντίζω το περιβάλλον: Ο πλανήτης απαιτεί ώρα γι αλλαγή.

Για τη θεματική ενότητα Ενδιαφέρομαι κι ενεργώ: Ενεργός πολίτης.

Για τη θεματική ενότητα Δημιουργώ και καινοτομώ: Γέφυρες χτίζω, ποτάμια διασχίζω.

Για την ΣΤ΄τάξη (ΣΤ1,ΣΤ2,ΣΤ3):

Για τη θεματική ενότητα Ζω καλύτερα-Ευ ζην: Γνωρίζω κι αγαπώ τον εαυτό μου.

Για τη θεματική ενότητα Φροντίζω το περιβάλλον: Γνωριμία με τις ομορφιές της χώρας μου.

Για τη θεματική ενότητα Ενδιαφέρομαι κι ενεργώ: Αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.

Για τη θεματική ενότητα Δημιουργώ και καινοτομώ: Τα σχολικά βιβλία σε τροχιά κυκλικής οικονομίας.

Πρόσθετες πληροφορίες