Εβδομάδα 12-15/09/2017

school3

Πρόγραμμα:

Την Τρίτη 12/09/2017 οι μαθητές θα σχολάσουν στις 12:25.

Την Τετάρτη 13/09/2017 οι μαθητές θα σχολάσουν στις 13:15.

Την Πέμπτη 14/09/2017 οι μαθητές θα σχολάσουν στις 13:15.

Την Παρασκευή 15/09/2017 οι μαθητές θα σχολάσουν στις 13:15.

Ολοήμερο:

Το ολοήμερο θα λειτουργήσει την Τετάρτη 13/09, την Πέμπτη 14/09 και την Παρασκευή 15/09 μόνο για τις Α' και Β' τάξεις, έως τις 15:00.

Σίτιση ολοημέρου:

Μέχρι να πραγματοποιηθεί συνάντηση όσον αφορά τη σίτιση στο ολοήμερο, οι μαθητές που θα παρακολουθούν το ολοήμερο μπορούν να έχουν μαζί τους πρόχειρα τρόφιμα (π.χ. σάντουιτς).

Σχολικό λεωφορείο:

Το σχολικό λεωφορείο θα λειτουργήσει στη ζώνη 08:00 με 13:15, και θα ανακοινωθούν σύντομα τα δρομολόγια και οι στάσεις. Τα παιδιά που θα παρακολουθούν το ολοήμερο, δεν μπορούν να είναι στο σχολικό λεωφορείο. Όσοι επιθυμούν τη διαγραφή τους σε ένα ή και στα δύο δρομολόγια, να υποβάλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στη Διεύθυνση του Σχολείου.

Πρόσθετες πληροφορίες