Ημερίδες για τους δασκάλους Γ' και ΣΤ' τάξεων

Γ' τάξη:

Tη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, οι δάσκαλοι/ες της Γ΄ τάξης θα παρακολουθήσουν ημερίδα που διοργανώνει η Σχολική Σύμβουλος της 22ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής σύμφωνα με το Α.Π. 188/27-11-2017 έγγραφο της Σχολικής Συμβούλου και την Φ.15.1/18003/16-11-2017 έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε & Δ.Ε Αττικής. Κατά την ημέρα διεξαγωγής της ημερίδας η Γ΄τάξη του σχολείου μας δεν θα λειτουργήσει.

ΣΤ' τάξη:

Tην Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017, οι δάσκαλοι/ες της ΣΤ΄ τάξης θα παρακολουθήσουν ημερίδα που διοργανώνει η Σχολική Σύμβουλος της 22ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής σύμφωνα με το Α.Π. 188/27-11-2017 έγγραφο της Σχολικής Συμβούλου και την Φ.15.1/18003/16-11-2017 έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε & Δ.Ε Αττικής. Κατά την ημέρα διεξαγωγής της ημερίδας η ΣΤ΄τάξη του σχολείου μας δεν θα λειτουργήσει.

Πρόσθετες πληροφορίες