Συνέλευση στις 22 Μαΐου 2018 - Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό

Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό λόγω της άδειας απουσίας των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στην τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. "Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ" (απόφαση Δ/νσης Π.Ε. Β' Αθήνας με Α.Π.: Φ.12.1/3288 της 30/4/2018).

Πρόσθετες πληροφορίες