Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

Διευθυντής: Δραβίλας Θεόδωρος

Υπ/ντρια:Τσουκαλά Μαρία

             Ονοματεπώνυμο                  Τμήμα

           Κατρακάζη Γεωργία                    Α1

           Πιτταρά Σοφία                           Α2

           Σταματελοπούλου Αριστέα          Α3

           Τζαδήμα Θεοδοσία                      Β1

           Δούκα Φραντζέσκα                     Β2

           Κάτσου Γεωργία                         Γ1

           Χρυσανθακοπούλου Ευανθία       Γ2

          Κοκκινίδου Αικατερίνη                 Γ3

          Μαδούρου Κωνσταντίνα               Δ1

          Πολύζος Γεώργιος                       Δ2

          Μπιτσάνη Σοφία                          Δ3

          Χολέβα Βασιλική                          Ε1

          Ζυμαρίτου Μαρία                         Ε2

          Τσουκαλά Μαρία                          Ε3

          Τσουκαλά Γεωργία                       ΣΤ1

          Μηλαίου Αικατερίνη                     ΣΤ2

          Τσώνης Παναγιώτης                     ΣΤ3

          Μακρής Ευάγγελος                       Τ.Ε.

          Κατωπόδη Αλεξάνδρα (Αγγλικά)                     Γ1,Γ2,Γ3,Ε1,Ε2,ΣΤ1,ΣΤ2,ΣΤ3

          Κακκαβά Άννα (Αγγλικά)                               Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Δ1,Δ2,Δ3,Ε1,Ε2

          Τασιούλης Κωνσταντίνος (Φυσ. Αγωγή)          Α1,Γ1,Δ1,Δ2,Δ3,Ε3,ΣΤ1,ΣΤ3

          Ζήση Ευαγγελία (Φυσική Αγωγή)                   Α2,Α3,Β1,Β2,Γ2,Γ3,Ε1,ΣΤ2

          Θαμνόπουλος Ιωάννης (Φυσική Αγωγή)          Ε2

          Καρολίδου Μαρία-Ελένη (Πληροφορική)         Σε όλα τα τμήματα

          Λυμπεροπούλου Βασιλική (Μουσική)              Σε όλα τα τμήματα

          Τζώτζιου Δήμητρα (Εικαστικά)                       Σε όλα τα τμήματα

          Κοντορούση Αγαθή (Θεατρική Αγωγή)            Σε όλα τα τμήματα

          Σουκαρά Κωνσταντίνα (Γαλλικά)                    Ε, ΣΤ

          Μαντά Ζωή (Γαλλικά)                                    Ε,ΣΤ

          Αναστασοπούλου Ιωάννα                               Ε,ΣΤ

Πρόσθετες πληροφορίες