Βιωματική προσέγγιση στο μάθημα των γαλλικών

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 οι μαθητές κι οι μαθήτριες των ΣΤ2-ΣΤ3 προσέγγισαν βιωματικά το μάθημα των γαλλικών.

 

Βιωματική προσέγγιση γαλλικών 1

Βιωματική προσέγγιση γαλλικών 2

Πρόσθετες πληροφορίες