Ωρολόγια Προγράμματα αναστολής λειτουργίας από 11/2/2021

Ωρολόγια προγράμματα (από 11/2/2021) για την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολείων.

Πρόγραμμα Α1

Πρόγραμμα Α2

Πρόγραμμα Α3

Πρόγραμμα Β1

Πρόγραμμα Β2

Πρόγραμμα Γ1

Πρόγραμμα Γ2

Πρόγραμμα Γ3

Πρόγραμμα Δ1

Πρόγραμμα Δ2

Πρόγραμμα Ε1

Πρόγραμμα Ε2

Πρόγραμμα Ε3

Πρόγραμμα ΣΤ1

Πρόγραμμα ΣΤ2

Πρόγραμμα ΣΤ3

 

Πρόσθετες πληροφορίες