Η Α΄ τάξη λέει ΟΧΙ στον σχολικό εκφοβισμό 2021

Τα παιδιά της Α΄τάξης μαζί με τις δασκάλες τους λένε ΟΧΙ στον σχολικό εκφοβισμό.

https://sway.office.com/MzdAMwoqhFE5J4z7?ref=Link

 

Πρόσθετες πληροφορίες