"Τα Πασχαλινά" από τα παιδιά της Α τάξης 2021

 Τα παιδιά της Α' τάξης μάζεψαν τα μανίκια τους, τοποθέτησαν τα υλικά τους

όμορφα πάνω στα γραφεία τους, έψαξαν στο σπίτι τους για μικρούς θησαυρούς

που θα μπρούσαν να χρησιμοποιήσουν και έφτιαξαν όμορφες πασχαλινές κατασκευές.

Σημαντικοί βοηθοί σε όλο αυτό οι γονείς τους , τους οποίους ευχαριστούμε

για την υπέροχη συνεργασία που είχαμε.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να τις δείτε:

https://sway.office.com/7EXXJD69N7N9CrXX?ref=email

 

Πρόσθετες πληροφορίες