Δρομολόγια σχολικών λεωφορείων 2021-22

Ενημερωθείτε για το δρομολόγιο του λεωφορείου με ώρα προσέλευσης στο σχολείο στις 08:00 κι αποχώρηση από το σχολείο στις 13:15:

Δρομολόγιο λεωφορείου (προσέλευση 08:00-αποχώρηση 13:15)

Ενημερωθείτε για το δρομολόγιο του λεωφορείου με ώρα προσέλευσης στο σχολείο στις 08:00 κι αποχώρηση από το σχολείο στις 15:00:

Δρομολόγιο λεωφορείου (προσέλευση 08:00-αποχώρηση 15:00)

Παρακαλούμε τα παιδιά το πρωί να βρίσκονται στη στάση νωρίτερα για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και το μεσημέρι οι γονείς να τα παραλαμβάνουν  από τη στάση.

Πρόσθετες πληροφορίες