Μεταφορά μαθητών/τριών με το λεωφορείο της Περιφέρειας Αττικής, 2022-23

Αγαπητοί γονείς,

συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εάν επιθυμείτε το παιδί σας να μεταφέρεται από και προς το σχολείο με τα μισθωμένα λεωφορεία από την Περιφέρεια Αττικής το σχολικό έτος 2022-23.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση από την Περιφέρεια Αττικής είναι:

1. η μόνιμη κατοικία του παιδιού να βρίσκεται στην περιοχή Πάτημα Χαλανδρίου και

2. η συντομότερη διαδρομή οικίας-σχολείου (με τα πόδια) να είναι τουλάχιστον 1.200 μέτρα.

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας στο mail του σχολείου ή να την παραδώσει στο σχολείο το παιδί σας.

Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια έχει εγγραφεί και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου η ώρα αποχώρησης θα πρέπει να είναι η ίδια με την ώρα αποχώρησης που έχετε δηλώσει ως αποχώρηση από το Ολοήμερο.

Αίτηση μεταφοράς με το λεωφορείο σχολικό έτος 2022-23

Πρόσθετες πληροφορίες