Ενδυνάμωση ομάδας-ανάδειξη των θετικών στοιχείων συμμαθητή ή συμμαθήτριάς μας, 2022

Δραστηριότητα με σκοπό την ενδυνάμωση της ομάδας και την ανάδειξη των θετικών στοιχείων του συμμαθητή μας ή της συμμαθήτριάς μας.

Δράση η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Σχολική Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό του σχολείου.

edynamwsh 2022 2

Πρόσθετες πληροφορίες