Το φανάρι του θυμού, 2023

"Το φανάρι του θυμού"

Δράση από τη Σχολική Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄τάξης για τη διαχείριση του συναισθήματος του θυμού.

thymos 1

thymos 2

thymos 3

Πρόσθετες πληροφορίες