Αίτηση-δήλωση γονέα για το Ολοήμερο Πρόγραμμα, 2023-24

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Η εγγραφή μαθητή/τριας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων. 

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα ή στις 15:50 ή στις 17:30.

Παρακαλούμε τους γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να εγγραφούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα αφού συμπληρώσουν και υπογράψουν τη σχετική αίτηση-δήλωση να την παραδώσουν στο σχολείο ή να τη στείλουν ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου μέχρι την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023.

Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην ώρα αποχώρησης.

Πρόσθετες πληροφορίες