Υποβολή αιτήσεων-εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25

Δείτε το Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄1671, την εγκύκλιο για την υποβολή αιτήσεων και την εγκύκλιο για τον αριθμό εισακτέων για το σχολικό έτος 2024-25.

Φ.Ε.Κ 1671/14-3-2024

Υποβολή αιτήσεων

Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2024-25

Πρόσθετες πληροφορίες