Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25

Δείτε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Πρόσθετες πληροφορίες