Οδηγίες για την εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2024-25

Οδηγίες για την εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην Α΄τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου  και στην Α΄τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2024-25

Πρόσθετες πληροφορίες