Η τσάντα στο σχολείο & ενημέρωση γονέων - Ιανουάριος 2018

Αγαπητοί γονείς,

● Σύμφωνα με την Φ.7/219218/Δ1 της 13/12/2017 του Τμήματος Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας & Σχολικής Ζωής, καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα.
Επισημαίνεται ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας αποφάσισε ότι η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2018 και μέχρι τον Ιούνιο του 2018 κάθε τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα.
Η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ' οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση.

● Η ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων σε θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών/τριών του σχολείου θα γίνεται, αρχής γενομένης από τον μήνα Φεβρουάριο 2018, από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τις ακόλουθες ημέρες κι ώρα 13:15 – 14:00:

Κάθε πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα θα γίνεται ενημέρωση για τα τμήματα Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2, Δ2, Δ3 και Ε2. Επίσης θα γίνεται ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, από την εκπαιδευτικό της Πληροφορικής κ. Μπέτσου Ουρανία, τις εκπαιδευτικούς των Γαλλικών και την εκπαιδευτικό των Γερμανικών.

Κάθε πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα θα γίνεται ενημέρωση για τα τμήματα Γ3, Δ1, Ε1, Ε3, ΣΤ1, ΣΤ2, από τις εκπαιδευτικούς των Αγγλικών, την εκπαιδευτικό των Εικαστικών, της Μουσικής και την εκπαιδευτικό της Πληροφορικής κ. Σκάγκου Θεοδώρα.

Ο Δ/ντής

Πρόσθετες πληροφορίες