Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων 2019-20

Στην Α΄τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄τάξη των Μουσικών Γυμνασίων.

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2019-20, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους από τις 6 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη διεύθυνση του σχολείου.

Πρόσθετες πληροφορίες