Εγγραφές στην Α' τάξη για το Σχολικό Έτος 2019-2020

● Τη σχολική χρονιά 2019-2020 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως 31-12-2013.

● Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2019-20 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως και 20 Μαΐου 2018 καθημερινά κι από ώρα 09:00 – 10:00 π.μ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού(Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (το παραλαμβάνετε από το σχολείο).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας (λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος ή Ε.ΥΔ.Α.Π ή τηλεφωνίας ή συμβόλαιο αγοράς μόνιμης κατοικίας ή ενοικιαστήριο μόνιμης κατοικίας ή έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης).

ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό

(μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο δημοτικό).

Χαλάνδρι 16/4/2019

Πρόσθετες πληροφορίες