Αποχώρηση παιδιών (2019-2020)

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του σχολείου για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών κατά το σχόλασμα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να υπογράψετε την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση, εφόσον επιθυμείτε να αποχωρούν τα παιδιά σας μόνα τους από το σχολείο. Πατήστε εδώ για την υπεύθυνη δήλωση σε μορφή PDF ή σε μορφή Word.

Πρόσθετες πληροφορίες