Οδηγίες για την παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές

Στο παρακάτω έγγραφο βρίσκονται οι οδηγίες από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οδηγίες

Πρόσθετες πληροφορίες