Οδηγίες για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική Τάξη

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι αύριο, Δευτέρα 30/03/2020, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr). Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε με κλικ εδώ.

Αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να εισέλθουν στον διαδικτυακό τόπο eclass.sch.gr και να συνδεθούν με τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, πατώντας στην εικόνα «Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr», ώστε να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους στο eclass. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην εικόνα «Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr» στο πάνω δεξιά τμήμα της ιστοσελίδας του σχολείου μας.
Αφού συνδεθείτε, θα ανακατευθυνθείτε αυτόματα στη σελίδα «Χαρτοφυλάκιο», η οποία αποτελεί το προσωπικό προφίλ του/της μαθητή/τριας. Στο επάνω δεξιά τμήμα της σελίδας κάντε κλικ στην επιλογή «Εγγραφή σε μάθημα» η οποία βρίσκεται σε πράσινο πλαίσιο. Έπειτα, επιλέξτε τα τμήματα/μαθήματα τα οποία παρακολουθεί ο/η μαθητής/τρια (π.χ. Γ1, Μουσική, Αγγλικά κλπ) και κάντε εγγραφή σε αυτά. Αφού εγγραφείτε, στο χαρτοφυλάκιο του/της μαθητή/τριας θα πρέπει να εμφανίζονται στην ενότητα «Τα μαθήματά μου», τα τμήματα/μαθήματα στα οποία εγγραφήκατε.

Σας υπενθυμίζουμε ότι αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη, καθώς εντός της εβδομάδας τα μαθήματα από ανοιχτά θα μεταβληθούν σε κλειστά, και σε αυτά θα έχουν πρόσβαση μόνο άτομα με λογαριασμό στην ηλεκτρονική τάξη που έχουν εγγραφεί στα μαθήματα αυτά, για λόγους ασφαλείας. Για να έχετε πρόσβαση στα κλειστά μαθήματα, θα πρέπει πρώτα να συνδέεστε στο eclass.sch.gr με τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, κι έπειτα να εισέρχεστε σε αυτά, μέσω του «χαρτοφυλακίου» του/της μαθητή/τριας. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με κλικ στην εικόνα «Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr» στο πάνω δεξιά τμήμα της ιστοσελίδας του σχολείου μας.

Συνιστάται να πραγματοποιήσετε αυτήν την διαδικασία εκτός των ωρών υπερφόρτωσης του δικτύου (πρωί, απόγευμα), για δική σας διευκόλυνση.

Πρόσθετες πληροφορίες