Εγγραφές στην Α τάξη Δημοτικού Σχολικού Έτους 2020-21

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α΄τάξη του Δημοτικού για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως και 29 Μαΐου 2020. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δείτε το έγγραφο.

Εγγραφή στην Α τάξη ανακοίνωση

Χάρτης ορίων σχολείου 

 

Πρόσθετες πληροφορίες