Ενημέρωση για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια 2020-21

Ενημέρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2020-21

Δείτε την εγκύκλιο

Ενημέρωση για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια 2020-21

Πρόσθετες πληροφορίες