Εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2020-2021

Παρατίθενται τα δύο παρακάτω έγγραφα με θέμα «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» και «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2020-2021».

73160/Δ6 ΚΥΑ – ΦΕΚ Β 2260/12-06-2020

73226/Δ6 ΥΑ - ΦΕΚ Β 2261/12-06-2020

Πρόσθετες πληροφορίες