Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πατήστε εδώ για να δείτε την αίτηση. Για να την επεξεργαστείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο->Λήψη.

Αφού τη συμπληρώσετε αποστείλτε τη στο email του σχολείου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εναλλακτικά μπορεί να τα παραδώσει ο/η ίδιος/α μαθητής/τρια στη διεύθυνση του σχολείου.

 

Πρόσθετες πληροφορίες