Οδηγίες σύνδεσης μαθητών σε μάθημα μέσω WebEx

Στο παρακάτω έγγραφο περιγράφονται οι οδηγίες για την σύνδεση των μαθητών στα μαθήματα που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας WebEx. Οι σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών για τα μαθήματα κάθε τμήματος έχουν αναρτηθεί εδώ.

Οδηγίες σύνδεσης μαθητών 

Πρόσθετες πληροφορίες