Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία 2021

Δείτε το Φ.Ε.Κ 2184/25 Μαΐου 2021 σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22. 

Φ.Ε.Κ 2184/25 Μαΐου 2021

Πρόσθετες πληροφορίες