Ηφαίστεια, εργασία του Α2, 2021

Πώς δημιουργούνται τα ηφαίστεια; Πώς βγαίνει η λάβα; Είναι επικίνδυνα;

Έχουμε ηφαίστεια στη Ελλάδα;

Δείτε την εργασία των μαθητών/τριών του Α2 σχετικά με τα ηφαίστεια.

https://sway.office.com/UI0A7N8cMuH9IXT5?ref=email

Πρόσθετες πληροφορίες