Ψηφιακές αίθουσες εκπαιδευτικών (webex links), 2024

Δείτε τις ψηφιακές αίθουσες των εκπαιδευτικών του σχολείου για την περίπτωση διεξαγωγής του σχολικού προγράμματος μέσω τηλεκπαίδευσης, σχολικό έτος 2023-24.

Ψηφιακές αίθουσες εκπαιδευτικών (webex links)

Πρόσθετες πληροφορίες