Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

  Προς τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που το σχολικό έτος 2020-21 θα φοιτήσουν στην Α΄και Δ΄τάξη.

Αγαπητοί γονείς,                                                                                                                    τυπώστε το Φύλλο ιατρικής εξέτασης και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή το οποίο θα πρέπει  (αφού πρώτα το συμπληρώσει και το υπογράψει ο/η παιδίατρος που παρακολουθεί το παιδί σας) να το επιστρέψετε (το πρωτότυπο) στο σχολείο μέχρι το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς ή το αργότερο τον Σεπτέμβριο του 2020. Το Α.Δ.Υ.Μ είναι απαραίτητο για να μπορεί ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και στις υπόλοιπες αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου.                                                                                                                                                                                   

 Φύλλο ιατρικής εξέτασης

Α.Δ.Υ.Μ.

Πρόσθετες πληροφορίες