Εγγραφή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια,2021

Δείτε την εγκύκλιο για τη δυνατότητα και τη διαδικασία εγγραφής αποφοίτων  μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2021-22

Δυνατότητα και διαδικασία εγγραφής στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια σχολικού έτους 2021-22

Πρόσθετες πληροφορίες