Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πληροφοριακό υλικό σχετικά με το δωρεάν Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων (Π.Υ.Γ.Ι.) της A΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.

Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων

Πρόσθετες πληροφορίες